Koučink

Vyberte si svého kouče a jeho jméno uveďte v přihlášce do pole Poznámka k přihlášení. Pokud stále váháte, který z našich lektorů Vám bude ideálním průvodcem, popište do poznámky svou vizi a my Vám vhodného kouče doporučíme.

Lektoři

 • Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A.

  Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A.

  Zaměřuji se na koučování osobního a profesního rozvoje, zejména na růst zdravé sebedůvěry žen, efektivní management priorit a času a spirituální rozvoj (např. Spirituální naslouchání, Discovery – kreativní čtení Bible).

 • Ing. Iva Krupíková

  Ing. Iva Krupíková

  Zaměřuji se na práci se silnými stránkami a rozvíjením potenciálu na individuální i týmové úrovni, kariérní konzultace a koučink. Poskytuji HR poradenství podnikatelům a zajišťuji získávání nových zaměstnanců. Prostřednictvím HR lokálky s kolegyní Zuzanou Pavelkovou budujeme HR komunitu na Valašsku s cílem vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení, inspiraci a učení se pro personalisty.

 • Ing. Jarmila Brixová

  Ing. Jarmila Brixová

  Ráda provázím klienty na jejich cestě k vyšší úrovni wellbeingu - ke spokojenějšímu a naplněnému životu. Cesta k větší spokojenosti vede přes uvědomění si toho, co je pro mě v životě opravdu důležité v klíčových oblastech wellbeingu: smysluplnosti, vztazích, financích, ve fyzickém a duševním zdraví a komunitě. K dosažení požadované změny jsou nutné malé, ale důsledné změny v každodenním životě.

 • Ing. Jaroslav Nahodil

  Ing. Jaroslav Nahodil

  Zaměřuji se na hlubší úroveň práce s lidmi, na to jak zvýšit jejich vnitřní motivaci. V koučování jsem nalezl vynikající nástroj, který pomáhá objevit a navenek projevit obrovský potenciál, který v každém člověku je. Vycházím při tom ze svých zkušeností nasbíraných působením v řadě našich i zahraničních firmách, např. v Polsku (Rafako), Německu (Siemens), Itálii (Technip) a Kanadě (Hatch).

 • Ing. Kája Gřešková

  Ing. Kája Gřešková

  Pomáhám lidem odstraňovat jejich bloky, stres a strachy za pomoci kineziologie a Bachových esencí. Osobnímu rozvoji pro individuální klienty se věnuji už 21 let. Na základě svých zkušeností jsem převedla své know-how do online světa a vytvořila jsem online kurz Zázračné Bachovky nesoucí filozofii Dr. Bacha a jeho léčivých esencí. A druhým mým online projektem je Učení bez stresu, kde klientům předávám tipy, jak se učit s radostí, stavěné na základech metody One Brain.

 • Ing. Lumír Pektor

  Ing. Lumír Pektor

  Zabývám se systémy managementu, jejich nastavování, auditování a zlepšování v souladu s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001 a ISO 14001. Za nejdůležitější a zároveň limitující faktor každého systému považuji člověka, proto se zaměřuji na rozvoj lídrů a osobní kvalitu.

 • Ing. Marcela Roflíková, MBA

  Ing. Marcela Roflíková, MBA

  Pomáhám lidem nacházet cestu k žití v přítomném okamžiku a tím plně využívat svůj potenciál. Učím mindfulness, včetně programu MBSR, pro firmy sestavuji programy na míru. Mám laskavý a hravý způsob učení mindfulness. Baví mě lidem říkat „dovolte si teď nedělat nic” a „buďte k sobě laskaví”. A ráda jsem přítomna tomu, co tyto dvě věty způsobují.

 • Ing. Martin Ruščák, CSc. MBA

  Ing. Martin Ruščák, CSc. MBA

  Provázím profesionály v rozvoji jejich schopností. Řídím organizace, projekty, rizika a znalosti, pracuji s lidmi, kteří chtějí růst. Vědí, čeho chtějí dosáhnout a tuší svůj nevyužitý potenciál. Je fascinující být u toho, když klient rozvine své dovednosti za hranice, o kterých by předtím ani neuvažoval.​ Proto jsem koučem a mentorem. Využívám kontextu svých zkušeností pro klienty, podněcuji jejich uvažování, úspěch je výsledkem jejich myšlení. Práce s klientem je založena na neurovědě, na pochopení mechanismů fungování mozku a unikátnosti klientova světa.

 • Ing. Pavel Vopalecký, M.A.

  Ing. Pavel Vopalecký, M.A.

  Zaměřuji se na lektorské, konzultační a koučovací činnosti v oblastech osobního růstu, vůdcovství, veřejného projevu, komunikace, spirituality, zdravého manželství, rodiny a další témata.

 • Ing. Tomáš Gřešek

  Ing. Tomáš Gřešek

  Jsem vizionář, který rád spojuje a rozvíjí lidi na jejich cestě životem a byznysem.

  Jsem nadšený když mohu tvořit se společně naladěnými lidmi. Rád ukazuji lidem jiné úhly pohledu, které jim pomáhají učit se, růst a chápat univerzální zákony života. Ke klíčovým zákonitostem smysluplného života řadím rovnováhu v životě každého člověka i společnosti. Vydal jsem knihu SMARTEEST+ CÍLE. Cíle vnímám jako kroky, které nás vedou krok za krokem k naplnění našeho životního úkolu. Rovnováhu v životě pomáhám naplňovat lidem v projektech vytvářených společně se ženou a dcerou v naší rodinné firmě.

 • Ing. Zdeněk Michálek

  Ing. Zdeněk Michálek

  Zkušený kouč a mentor, lektor time managementu, autor projektu Lidé v rovnováze a jednatel společnosti HM PARTNERS s.r.o.

 • Martina Šuhajová

  Martina Šuhajová

  Jsem poradkyní zaměřenou na prevenci. Mým cílem je, abyste byli zdraví, cítili se duševně a tělesně dobře. Využívám tak moderních krevních testů a metod poznání člověka. Nezkouším Vás z počtu kalorii. Společně nastavíme hlavu, pohyb a stravu tak, aby buňky Vaše těla fungovaly optimálně.

 • Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Zaměřuji se na manažerské dovednosti a řízení lidských zdrojů. Můj přístup vychází z důvěry v klienta a přesvědčení o jeho kompetentnosti. Věřím, že každý člověk je největším odborníkem sám na sebe, na svůj život, a dokáže efektivně nalézt řešení ve všech situacích. Vždy se orientuji na konkrétní výsledek a na dosažení cílů klienta.

 • Mgr. Ivana Mutinová

  Mgr. Ivana Mutinová

  Zaměřuji se na práci s klienty v oblasti vztahů, komunikace a odbourávání stresu. Ve své praxi používám metodu kineziologie. Vedu soukromou poradnu pro celostní osobnostní rozvoj. Přednáším pro veřejnost, lektoruji kurzy a workshopy.

 • Mgr. Petra Janková

  Mgr. Petra Janková

  Pomáhám lidem, týmům i firmám podívat se na jejich starosti s odstupem, ujasnit si priority, nastavit si vlastní cestu, na které se budou cítit dobře a zároveň je dovede k výsledkům. Jsem kouč, mentor, facilitátor, pomáhám lidem naučit se komunikovat s ostatními otevřeně a s respektem, vedu mastermindové skupiny, které lidem umožňují učit se a posouvat se díky sdílení a společnému přemýšlení. Mými nejoblíbenějšími tématy jsou nenásilná komunikace a firemní kultura.

 • Mgr. Zuzana Pavelková

  Mgr. Zuzana Pavelková

  Zaměřuji se na využití koučování k vytvoření nových návyků a dovedností v práci či v osobním životě, které klientovi pomohou vybalancovat si život podle vlastních představ, a také na nácvik vystupování z komfortní zóny v bezpečném prostředí. Poskytuji kariérové konzultace lidem hledajícím nové pracovní uplatnění a firmám pomáhám upravovat procesy s důrazem na lidskost. Společně s Ivou Krupíkovou buduji HR komunitu pro spolupráci personalistů (nejen) na Valašsku, s názvem HR lokálka.

 • PaedDr. Lenka Fasterová

  PaedDr. Lenka Fasterová

  Zaměřuji se na tvorbu a realizaci vzdělávacích a tréninkových modulů na základě důkladné analýzy potřeb konkrétního klienta, věnuji se individuálnímu i skupinovému koučování a poradenské činnosti v oblasti manažerských dovedností.

 • PaedDr. Pavel Štursa

  PaedDr. Pavel Štursa

  Zaměřuji se na oblast osobnostního rozvoje (time management, stres management, sebeřízení, osobní kvalita a efektivita). Dále se věnuji rozvoji vůdcovských schopností, motivující komunikaci, proklientskému chování a lektorským dovednostem.

 • PhDr. Markéta Greplová

  PhDr. Markéta Greplová

  Zaměřuji se na osobní rozvoj, psychohygienu (zejména práci s emocemi a zvládání stresu), komunikaci, krizovou intervenci. Působím jako psychoterapeut, supervizor a akreditovaný lektor měkkých dovedností.

 • PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

  PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

  psycholog s 20 lety praxe v oboru

 • PhDr. Stanislava Podžorná

  PhDr. Stanislava Podžorná

  Zaměřuji se na obnovu sil, práci se stresem a techniky zabraňující syndromu vyhoření. Působím také v oblastech zdravého životního stylu, psychohygieny, sebepoznání, komunikace a mezilidských vztahů.

 • ThMgr. Milan Klapetek

  ThMgr. Milan Klapetek

  Dlouhá léta sloužil jako duchovní a nyní vyučuje humanitární předměty na brněnské technice, bude lidem formou podobenství přibližovat křesťanské hodnoty.

x