Kdo jsme a o co nám jde

Lidé v rovnováze

Kdo jsme a o co nám jde

Jsme lidé, kteří převzali zodpovědnost za svůj život a inspirují k tomu i své okolí.
Jde nám o to, abychom byli zdravější, šťastnější a v pohodě. Abychom žili lepší život a pomáhali v tom i ostatním.

Seznamte se s námi

Interní tým

„Lidé v rovnováze“ jsou projektem vyjadřujícím mou touhu být zdravý a v pohodě a pomáhat k tomu i ostatním. Mým posláním v tomto projektu je objevovat nové cesty, které ke zdraví mohou vést a prostřednictvím odborníků je představovat veřejnosti.

Ing. Zdeněk Michálek

Mou úlohou je vytvářet funkční zázemí pro realizaci probíhajících akcí. Starat se o přednášející i organizační tým, související administrativu a finance. Pečovat o dobrou náladu v týmu a naplňovat potřeby všech zapojených lidí.

Eva Jalůvková

Lektoři a koučové

Mým zájmem je pomoci lidem a firmám si uvědomit, že dosáhnout efektivního řízení procesů mohou ovlivnit v nejvyšší míře tím, jak řídí a pracují s tím nejcennějším, co mají, a to jsou lidé.

 Nejdůležitějším faktorem každého systému je právě člověk. Zaměření na rozvoj lídrů a osobní kvalitu jednotlivých zaměstnanců proto představuje důležitý krok k tomu, aby se věci zlepšovaly dlouhodobě a udržitelně. Lídři, kteří jsou schopni motivovat, inspirovat a vést své týmy, jsou klíčovým prvkem úspěšného implementování a udržování systémů managementu v souladu s požadavky standardů a firemní kultury.

Rozvoj osobní kvality je také velmi důležitý, protože zlepšování kvality a efektivity začíná u každého jednotlivce a závisí na jeho osobním přístupu a schopnostech

cích. Vždy se orientuji na konkrétní výsledek a na dosažení cílů klienta.

Mgr. Hana Bobrovská

Zaměřuji se na manažerské dovednosti a řízení lidských zdrojů. Můj přístup vychází z důvěry v klienta a přesvědčení o jeho kompetentnosti. Věřím, že každý člověk je největším odborníkem sám na sebe, na svůj život, a dokáže efektivně nalézt řešení ve všech situacích. Vždy se orientuji na konkrétní výsledek a na dosažení cílů klienta.

Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

Ráda provázím klienty na jejich cestě k vyšší úrovni wellbeingu - ke spokojenějšímu a naplněnému životu. Cesta k větší spokojenosti vede přes uvědomění si toho, co je pro mě v životě opravdu důležité v klíčových oblastech wellbeingu: smysluplnosti, vztazích, financích, ve fyzickém a duševním zdraví a komunitě. K dosažení požadované změny jsou nutné malé, ale důsledné změny v každodenním životě.

Ing. Jarmila Brixová

Zaměřuji se na tvorbu a realizaci vzdělávacích a tréninkových modulů na základě důkladné analýzy potřeb konkrétního klienta, věnuji se individuálnímu i skupinovému koučování a poradenské činnosti v oblasti manažerských dovedností.

PaedDr. Lenka Fasterová

Zaměřuji se na osobní rozvoj, psychohygienu (zejména práci s emocemi a zvládání stresu), komunikaci, krizovou intervenci. Působím jako psychoterapeut, supervizor a akreditovaný lektor měkkých dovedností.

PhDr. Markéta Greplová

Jsem vizionář, který rád spojuje a rozvíjí lidi na jejich cestě životem a byznysem.

Jsem nadšený když mohu tvořit se společně naladěnými lidmi. Rád ukazuji lidem jiné úhly pohledu, které jim pomáhají učit se, růst a chápat univerzální zákony života. Ke klíčovým zákonitostem smysluplného života řadím rovnováhu v životě každého člověka i společnosti. Vydal jsem knihu SMARTEEST+ CÍLE. Cíle vnímám jako kroky, které nás vedou krok za krokem k naplnění našeho životního úkolu. Rovnováhu v životě pomáhám naplňovat lidem v projektech vytvářených společně se ženou a dcerou v naší rodinné firmě.

Ing. Tomáš Gřešek

Pomáhám lidem odstraňovat jejich bloky, stres a strachy za pomoci kineziologie a Bachových esencí. Osobnímu rozvoji pro individuální klienty se věnuji už 21 let. Na základě svých zkušeností jsem převedla své know-how do online světa a vytvořila jsem online kurz Zázračné Bachovky nesoucí filozofii Dr. Bacha a jeho léčivých esencí. A druhým mým online projektem je Učení bez stresu, kde klientům předávám tipy, jak se učit s radostí, stavěné na základech metody One Brain. 

Ing. Kája Gřešková

Pomáhám lidem, týmům i firmám podívat se na jejich starosti s odstupem, ujasnit si priority, nastavit si vlastní cestu, na které se budou cítit dobře a zároveň je dovede k výsledkům. Jsem kouč, mentor, facilitátor, pomáhám lidem naučit se komunikovat s ostatními otevřeně a s respektem, vedu mastermindové skupiny, které lidem umožňují učit se a posouvat se díky sdílení a společnému přemýšlení. Mými nejoblíbenějšími tématy jsou nenásilná komunikace a firemní kultura.

Mgr. Petra Janková

Zaměřuji se radostnou optimalizaci člověkova myšlení, a to cestou zapojení spirituality, filosofie a humoru. Od šťastnějšího a radostnějšího myšlení vede cesta k lepšímu pocitu ze života, lepším vztahům i komunikaci a tím i úspěšnějšímu zvládání překážek a výzev našeho času. Přednáším humanitní disciplíny na VUT v Brně a na Velkomoravské univerzitě strécovské a tetinské.

Magistr teologie a  Moravské Univerzity Stréc (přednosta katedry strécovské filosofie)

ThMgr. Milan Klapetek

Zaměřuji se na práci se silnými stránkami a rozvíjením potenciálu na individuální i týmové úrovni, kariérní konzultace a koučink. Poskytuji HR poradenství podnikatelům a zajišťuji získávání nových zaměstnanců. Prostřednictvím HR lokálky s kolegyní Zuzanou Pavelkovou budujeme HR komunitu na Valašsku s cílem vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení, inspiraci a učení se pro personalisty.

Ing. Iva Krupíková

Zaměřuji se na vyvážený osobní i organizační rozvoj. Tvorbu strategií, vůdcovství, osobní kvalitu a efektivitu. Ptám se, poslouchám, snažím se pochopit a společně nalézat smysl a cíl další cesty. Pomáhám lidem i firmám objevovat jejich poslání a rozvíjet vlastní potenciál ke službě lidskosti. Založil jsem a vedu vzdělávací a konzultační firmu HM PARTNERS s.r.o., k jejímž aktivitám patří i projekt Lidé v rovnováze.

Ing. Zdeněk Michálek

Zaměřuji se na práci s klienty v oblasti vztahů, komunikace a odbourávání stresu. Ve své praxi používám metodu kineziologie. Vedu soukromou poradnu pro celostní osobnostní rozvoj. Přednáším pro veřejnost, lektoruji kurzy a workshopy.

Mgr. Ivana Mutinová

Zaměřuji se na hlubší úroveň práce s lidmi, na to jak zvýšit jejich vnitřní motivaci. V koučování jsem nalezl vynikající nástroj, který pomáhá objevit a navenek projevit obrovský potenciál, který v každém člověku je. Vycházím při tom ze svých zkušeností nasbíraných působením v řadě našich i zahraničních firmách, např. v Polsku (Rafako), Německu (Siemens), Itálii (Technip) a Kanadě (Hatch).

Ing. Jaroslav Nahodil

Zaměřuji se na využití koučování k vytvoření nových návyků a dovedností v práci či v osobním životě, které klientovi pomohou vybalancovat si život podle vlastních představ, a také na nácvik vystupování z komfortní zóny v bezpečném prostředí. Poskytuji kariérové konzultace lidem hledajícím nové pracovní uplatnění a firmám pomáhám upravovat procesy s důrazem na lidskost. Společně s Ivou Krupíkovou buduji HR komunitu pro spolupráci personalistů (nejen) na Valašsku, s názvem HR lokálka.

Mgr. Zuzana Pavelková

Zabývám se systémy managementu, jejich nastavování, auditování a zlepšování v souladu s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001 a ISO 14001. Za nejdůležitější a zároveň limitující faktor každého systému považuji člověka, proto se zaměřuji na rozvoj lídrů a osobní kvalitu.

Ing. Lumír Pektor

Zaměřuji se na obnovu sil, práci se stresem a techniky zabraňující syndromu vyhoření. Působím také v oblastech zdravého životního stylu, psychohygieny, sebepoznání, komunikace a mezilidských vztahů.

PhDr. Stanislava Podžorná

Pomáhám lidem nacházet cestu k žití v přítomném okamžiku a tím plně využívat svůj potenciál. Učím mindfulness, včetně programu MBSR, pro firmy sestavuji programy na míru. Mám laskavý a hravý způsob učení mindfulness. Baví mě lidem říkat „dovolte si teď nedělat nic” a „buďte k sobě laskaví”. A ráda jsem přítomna tomu, co tyto dvě věty způsobují.

Ing. Marcela Roflíková, MBA

Provázím profesionály v rozvoji jejich schopností. Řídím organizace, projekty, rizika a znalosti, pracuji s lidmi, kteří chtějí růst. Vědí, čeho chtějí dosáhnout a tuší svůj nevyužitý potenciál.  Je fascinující být u toho, když klient rozvine své dovednosti za hranice, o kterých by předtím ani neuvažoval.​ Proto jsem koučem a mentorem. Využívám kontextu svých zkušeností pro klienty, podněcuji jejich uvažování, úspěch je výsledkem jejich myšlení. Práce s klientem je založena na neurovědě, na pochopení mechanismů fungování mozku a unikátnosti klientova světa.

Ing. Martin Ruščák, CSc. MBA

Zaměřuji se na oblast osobnostního rozvoje (time management, stres management, sebeřízení, osobní kvalita a efektivita). Dále se věnuji rozvoji vůdcovských schopností, motivující komunikaci, proklientskému chování a lektorským dovednostem.

PaedDr. Pavel Štursa

Zaměřuji se na koučování osobního a profesního rozvoje, zejména na růst zdravé sebedůvěry žen, efektivní management priorit a času a spirituální rozvoj (např. Spirituální naslouchání, Discovery – kreativní čtení Bible).

Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A.

Zaujal vás projekt Lidé v rovnováze?

Sdílejte!