Blog

Již pár dní náš společný projekt trvá. Ale jen málo z Vás vlastně ví, kdo stojí za projektem, kterým chceme zaplnit mezeru v předávání poznatků a informací mezi odborníky z různých oborů a lidmi z firem či veřejností. Tak si je pojďme společně představit. Položili jsme jim jednoduchou otázku. Proč jste se do projektu Lidé v rovnováze připojili?

Kdy je člověk zdravý, šťastný a spokojený? Má pocit naplnění a smysluplnosti života?

Položili jste si někdy tyto otázky? Já si je kladu již 40 let.

Odpovědi na ně jsem dostával od života samotného i moudrých lidí, které jsem v něm potkával.