Hovory na kládách

Lidé v rovnováze 2021

Hovory na kládách

ThMgr. Milan KlapetekThMgr. Milan Klapetek

Dlouhá léta sloužil jako duchovní a nyní vyučuje humanitární předměty na brněnské technice, bude lidem formou podobenství přibližovat křesťanské hodnoty.

Pro začátek přichystal 16 témat, (mandel + 1) majících nejen přístupnou formou osvětlit určitou otázku či problém, ale i probudit zájem o otázky, ležící za hranicí bezprostřední pragmatičnosti. Každý výklad by měl přístupný časový rozměr do 30 minut, a na hledání dalších témat a celé realizaci by se mohlo podílet i centrum Alfons a psychologové ICV. Postupně by bylo možno i na základě zpětné vazby nalézat témata další a další, a mnohé látky a témata z oblasti filosofie i náboženství by tak bylo možno touto formou pojednat a zpřístupnit.

1. téma

středa 7. 7. 2021 od 20:00 hod.

O smyslu vyprávění

mezi lidmi se děje v různých vlnových délkách – jinak vyzní sdělení, pronesené z yysoké tribuny tisícihlavému zástupu, jinak z kazatelny nebo univerzitní katedry. Velmi důležitá je jedna délka, která je skoro zapomenutá a kterou oživíme, byť pouze on-line. Je to sdílení, hovor na lavičce, kládách či mezi.

2. téma

středa 14. 7. 2021 od 20:00 hod.

Dodatečné sdělení knížete Homonaye

– v operetě Cikánský baron je jedna krásná epizoda, kde je dodatečně sděleno něco, co měli ti aktéři vědět už na začátku. A najednou je všechno jinak a oni se nestačí divit. A to se stává častěji, než byste mysleli! I s tím je dobré počítat.

3. téma

středa 21. 7. 2021 od 20:00 hod.

Cedule

– jsoucna lze zorganizovat do pořádku nespočtem způsobů, přičemž z hlediska každého možného uspořádání se každé jiné jeví jako neřád a nelad. Než člověk prohlásí, že je někde nepořádek, měl by to vzít v úvahu. Vada může být v něm.

4. téma

středa 28. 7. 2021 od 20:00 hod.

Podobenství o pojistném ventilu

– pojistný ventil a jeden problém s ním spojený může ukázat, jak zůstat svobodný a přitom vyhovět zákonům, požadavkům a normám. Je to skoro jak nakrmit vlka a zachovat ovci. Ale jde to!

5. téma

středa 4. 8. 2021 od 20:00 hod.

Podobenství o kohereru

– jak propojit izolované částečky do „celku" a jak se v tom ději lépe orientovat, to nám poradí koherer. Ono se to týká naší lidské pospolitosti a vlastně i její budoucnosti.

6. téma

středa 11. 8. 2021 od 20:00 hod.

Jak zabít člověka vyléčením

– každá situace spočívá ve složitém propojení jednotlivých součástí a jejich relativní rovnováze – narušení té rovnováhy i dobře míněným „ozdravným zásahem" může mít fatální následky.

7. téma

středa 18. 8. 2021 od 20:00 hod.

Podobenství o Kardanově závěsu

- Kardanův závěs je důležitá strojní součást, mohoucí sloužit jako obraz toho, co člověk potřebuje k zachování životní rovnováhy. Není to nic složitého a potřebné součástky si můžete snadno opatřit.

8. téma

středa 25. 8. 2021 od 20:00 hod.

Co viděl sluha a co paní hraběnka

– na základě jedné anekdoty si vyložíme, jak je různě možno vnímat jednu a tutéž realitu, a posoudíme, co je lepší.

9. téma

středa 1. 9. 2021 od 20:00 hod.

O dvou systémech světa

– to sice už napsal Galileo Galilei, ale je to tak silná myšlenka, že se v ní může docela dobře pokračovat. Nejen sluneční soustavu lze vidět nejméně dvěma způsoby, ale něco podobného platí i o všem, co člověka obklopuje. Může to vidět jako celek a jednotu, nebo vzájemně se nemilosrdně peroucí jednotliviny. Co z toho pak vyplývá a jak se v takových světech člověk cítí a chová, nad tím stojí zato se zamyslet. I na kládách.

10. téma

středa 8. 9. 2021 od 20:00 hod.

Žijeme na kouli

– jednoduchá výroková logika je úžasná věc, ale je v něčem podobna Euklidově geometrii, odehrávající se v rovině. Jenomže my žijeme na kouli, kde když jdeš na Východ, a stále na Východ, dojdeš na Západ. A platí to i jinde... Co s tím?

11. téma

středa 15. 9. 2021 od 20:00 hod.

Problém neviditelných šatů

– lidská společnost a mnohé dění v ní i v člověkově mysli je založeno na něčem, co vědecky a „objektivně" není, neexistuje. To je malér, ale lze to pochopit a být rázem o kousek dál a výše.

12. téma

středa 22. 9. 2021 od 20:00 hod.

Jak se může v zatmění rozsvítit

– první předpovězené zatmění Slunce mělo i jeden zvláštní následek. Lze říci, že zatměním se někomu rozsvítilo v hlavě. Kdyby to šlo...

13. téma

středa 29. 9. 2021 od 20:00 hod.

Problém naší kotliny

– problém naší české kotliny lze vnímat různě. Existuje jeden obraz, který měl sloužit k jeho vystižení – zelinář, který si do výlohy pověsí heslo, kterému sám vůbec nevěří. Je to padouch nebo není? Pro odpověď skočíme do starověkých Athén.

14. téma

středa 6. 10. 2021 od 20:00 hod.

Malá óda na elipsu

- jedním ze základních a nejsnáze pochopitelných geometrických tvarů je kružnice a plocha, kterou ohraničuje. I v životě je běžné, že hledáme jeden střed, jeden úběžník, jedno určující kritérium. V geometrii je to v pořádku, ale v životě by bylo lépe častěji používat elipsu, která má ty „středy" neboli ohniska dvě. Třeba individuum a celek, a tak podobně...

15. téma

středa 13. 10. 2021 od 20:00 hod.

O dvou systémech světa

– Ekvant je místo, ze kterého se něco jeví řádné, zákonité a pravidelné, a to slovo se používalo v době sporů mezi stoupenci geocentrismu a heliocentrismu. Byla to tehdy tak trochu sofistická skrčka, mající zachránit zeměstřednost, ale, není na tom něco? Není k tomu, aby člověk mohl něco zhodnotit a vyhodnotit jako řád nebo neřád potřeba stát na určitém místě? Dost možná, že ano...

16. téma

středa 20. 10. 2021 od 20:00 hod.

Buď hodný nebo si nenech ubližovat?

Český učitel a cestovatel František Kořenský po sobě zanechal několik knih, ve kterých barvitě a poutavě vypsal své cestovatelské zážitky, poznatky a zkušenosti. A ta jedna, pocházející z USA, mně už dlouho leží v hlavě. Je v ní vyjádřeno dvojí pojetí lidského soužití.

17. téma

středa 27. 10. 2021 od 20:00 hod.

Jak to jeden myslel dobře

Všechno co je, je obklopeno něčím dalším. Na tom není nic divného, jenomže to další může měnit význam toho, co je tam uprostřed. Proto vidíme svět každý jinak, a všichni to, co děláme, myslíme dobře. A nakonec se ale popereme.

18. téma

středa 3. 11. 2021 od 20:00 hod.

Ploty a zábradlí

19. téma

středa 10. 11. 2021 od 20:00 hod.

Chemikův zlý sen

20. téma

středa 17. 11. 2021 od 20:00 hod.

Kategorie dobra a zla

21. téma

středa 24. 11. 2021 od 20:00 hod.

Pravda

22. téma

středa 1. 12. 2021 od 20:00 hod.

Pravda II

23. téma

středa 8. 12. 2021 od 20:00 hod.

Naděje

24. téma

středa 15. 12. 2021 od 20:00 hod.

Podobenství o komunikaci

25. téma

středa 22. 12. 2021 od 20:00 hod.

Život a smrt

26. téma

středa 29. 12. 2021 od 20:00 hod.

Ztráta radosti

26. téma

středa 29. 12. 2021 od 20:00 hod.

Ztráta radosti

27. téma

středa 5. 1. 2022 od 20:00 hod.

Svátky

28. téma

středa 12. 1. 2022 od 20:00 hod.

Opačná role

29. téma

středa 19. 1. 2022 od 20:00 hod.

Spiritualita

30. téma

středa 26. 1. 2022 od 20:00 hod.

Spravedlnost

31. téma

středa 2. 2. 2022 od 20:00 hod.

Svoboda

32. téma

středa 9. 2. 2022 od 20:00 hod.

Lidský obraz světa

33. téma

středa 23. 2. 2022 od 20:00 hod.

Nešťastný brouk v Bulharsku

Jak a proč

Výchozí úvahy a zdůvodnění

Kvalita života nezávisí zdaleka pouze na materiálním komfortu a vnějších okolnostech, ale do značné míry i na něčem, co je na půdě technické univerzity možno právem nazvat „vyhodnocovací program“, sídlící v individuální mysli. Tento vyhodnocovací program je součástí člověkova obrazu světa, ve kterém jsou všechny události, okolnosti i vjemy průběžně zpracovávány do finálního produktu, kterým je životní pocit, od kterého se také odvíjí člověkův postoj k oněm vnějším skutečnostem a podoba jeho aktivity.

Kvalita onoho vyhodnocovacího programu je nejen nesnadno měřitelná, ale i nesnadno definovatelná. Z hlediska jednoho pojetí lidské existence je správné a žádoucí, aby člověk reagoval akcí a třeba i útokem na cokoliv, co není v sebemenším souladu s jeho zájmy a představami, jiné koncepce vidí kvalitu v největší možné míře klidného snášení i velmi nestandardních podmínek a okolností. Oba tyto postoje je možno z hlediska dávné moudrosti považovat za krajnosti, a vyloučením těchto extrémů nastane potřeba definovat a zajistit přiměřenou střední cestu. Další důležitou vlastností onoho programu je to, že člověk vnímá svoji existenci i se všemi průvodními jevy, které k ní patří pozitivně, vděčně a konstruktivně, což je signalizováno radostným a šťastným pocitem ze života. Z tohoto pocitu pak vychází i ochota navazovat se svým okolím a světem vůbec harmonické vztahy, což ovlivňuje nejen podobu člověkovy aktivity, ale v součtu i harmonické koexistence jedinců v určitém menším či větším lidském celku.

Optimální nastavení onoho člověkova vyhodnocovacího programu je záležitostí lidské kultury a dělo se tradicí, a to jak institucionalizovanou, tak neinstitucionalizovanou. Institucionalizovanou stránkou onoho formování byly původně mýty, realizované v podobě svátků a slavností, a vedle toho byla i individuální ústní tradice, předávaná spontánně z generace na generaci. Tam se člověku nastavovaly v jeho programu základní parametry, tedy co a kam až se sluší snášet, a kdy a s čím bojovat. Stejně tak se nastavovaly i základní etické postoje a zejména pak radostnost jako vše zastřešující pocit. Takových svátků, ve kterých byl vždy „ošetřen“ některý aspekt člověkovy existence bylo v běžném kalendářním roce několik desítek. Při nich a vedle nich fungovalo i ono individuální předávání v podobě takřka každodenních „hovorů na kládách“, které byly dnes dokonale vytlačeny produkty zábavního průmyslu.

Soudím, že vymizení některých těchto vlivů způsobuje deficit, který se projevuje zejména v krizových situacích. Již na první pohled je patrno, že zatímco v dřívějších dobách „nebezpečí shánělo lidi do houfu“, dnes je ještě víc odděluje a staví proti sobě. Objevují se fenomény, které lze spojit ve výstižný, avšak nesnadno definovatelný pojem „tekutý hněv“. To je nešťastnost a neradostnost, hledající příležitost k ventilaci agresí a destrukcí, a to na základě sebemenší záminky či podnětu. S tímto fenoménem nic nespraví ani oficiální propaganda, ani zákony, ani jakákoliv věda, snad krom psychologie a sociologie, ty však, přísně vzato, nemají řešení tohoto problému ani v náplni, ani v programu. Církve a náboženské společnosti oslovují pouze určitý segment společnosti, a i jejich zaměření míří leckdy poněkud jinam, než k řešení tohoto problému.

Náznakem či příspěvkem k řešení by mohlo být obnovení jednoho žánru, který býval důležitým nástrojem oné inkulturace – nezávazná, pohodová beseda či vyprávění, ve kterém se spíše mimoděčně než prvoplánově a přísně programově dostávají o mysli vlivy, optimalizující ono její nastavení. Taková platforma ze života dnešního člověka prakticky vymizela a bylo by zajímavo učinit pokus o její vzkříšení. Tím je právě tento projekt.

Zaujal vás projekt Lidé v rovnováze?

Sdílejte!